Pani Daria Nitschke psycholog,

psychoterapeutka w naszym Domu prowadzi :

 

 

 

  • diagnozę psychologiczną mieszkanek
  • terapię psychologiczną indywidualną i grupową
  • zajęcia dydaktyczne z podopiecznym
  • uczestniczy w zespole opiekuńczo - terapeutycznym
  • przygotowuje wraz z ww. zespołem indywidualne plany wsparcia ( dydaktyczno - wychowawcze, rehabilitacyjne, rewalidacyjne ) mieszkanek
  • szkolenia psychologiczne dla personelu

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót - start