Tu jest nasz Dom

Opatrzność Boża

nie zawiedzie nigdy tych, 

którzy Jej zaufali

 

Witamy na stronie D P S prowadzonego przez

Siostry Opatrzności Bożej.

 

"Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego się poświęcać. Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości."

Stefan Kardynał Wyszyński.

         

     

    Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Wielkiej Wsi prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Nasza Matka Założycielka Sługa Boża Antonina Mirska jako dobry wychowawca zakładając domy dla dzieci osieroconych i zaniedbanych moralnie zawsze uczyła "stawania się człowiekiem". Wszelkimi siłami starała się o to, by dzieci czuły się tu jak w rodzinnym domu i tego wymagała od swoich Sióstr. Nieustannie okazywała im  ciepło i czułe serce matki. Była wytrwała w dobrze spwnianej pracy, z przekonaniem, że jej wysiłek nie jest bezuyteczny w oczach Pana. Tego samego uczyła woje współsiostry, przekazując nam swoją spuścizne duchową. Kożystając z wzoru i naukjakie zostawiła nam Założycielka pragniemy wcielać w życie Jej nauki i cenne rady.

"Spotkanie z chorymi zawsze niesie ze sobą głębokie wzruszenie, wzruszenie wręcz niewyrażalne. Ale nie jest to tylko ludzkie wzruszenie, wzruszenie cierpieniem człowieka. Jest to wzruszenie chrześcijańskie, wangeliczne - powiedziałbym: wręcz mistyczne.W cierpieniu udziela nam sie niejako tajemnica Odkupienia, staje się w szczególny sposób obecna wśród nas, widzialna i dotykalna. Ci cierpiący, są jakimś szczególnym przedłużeniem cierpiącego Chrystusa".

        II Jan Paweł Częstochowa 18.06.1983 roku

Opatrzności Boża, która jako Matka najtroskliwsza zaspokajasz na każdy dzień wszystkie potrzeby swych dzieci – kocham Cię, powierzam się Tobie.

Panie, wychwalamy Opatrzność Twą Świętą i ufamy Tobie.